Om

På Stall Kungskvarn tränar vi våra hästar med positiv förstärkning. Det är en träningsmetod som bygger på att vi belönar våra hästar med något de tycker om – oftast mat, men ibland kli, lek eller något annat som är värdefullt för dem – när de gör något bra.

Vi jobbar huvudsakligen med en mekanisk klicker som verktyg. Det är ett elegant sätt att förmedla information till hästen om vad vi vill att den ska göra, och när den har gjort rätt. Vi kallar det för ja-signal, vårt sätt att säga till hästen ”Ja! Det där var helt rätt gjort.”

En viktig del i vårt sätt att träna är att vi undviker att bestraffa hästen. Istället för att vara auktoritära ledare strävar vi efter att fånga upp det som är bra och förstärka det. Det skapar ett positivt och tillåtande klimat där hästens kreativitet, upptäckarlust och träningsglädje väcks till liv. En starkare relation mellan häst och människa kommer av bara farten!

Kännetecknande för Stall Kungskvarn är även att vi har ett holistiskt perspektiv på hästträning, med fokus på vetenskap och forskning. En viktig del av träningsfilosofin är att hästarna ska må bra även dygnets övriga timmar. Våra hästar går därför i blandade flockar på lösdrift där hagarna uppmuntrar till lek och rörelse. På så sätt får de utlopp för sina naturliga behov. Det gör dem harmoniska och fokuserade i träningen, och skapar optimala förutsättningar för att vi ska kunna ha roligt tillsammans!

Jag är utbildad inom kommunikation och ledarskap och har lång erfarenhet av att coacha människor. Jag tror på kraften i positiv förstärkning och brinner för det goda ledarskapet, såväl mellan människor, som mellan häst och människa.


Följ mig och hästarna på Instagram