Tjänster

Träning

Besök oss för en lektion tillsammans med din egen häst eller med någon av Stall Kungskvarns erfarna klickerhästar! Hos oss finns flera fyrbenta läromästare som gärna visar dig hur belöningsbaserad träning går till. Vi tränare kan även besöka dig för en kurs eller privatlektion. Läs mer under fliken Träning!

Avel

Fölen på Stall Kungskvarn får växa upp i en stabil, blandad flock på lösdrift. Genom positiv förstärkning lär de sig grunderna i att hanteras av och umgås med människor. Köper du ett Kungskvarnsföl ingår alltid livslång tillgång till stöd och rådgivning. Läs mer under fliken Avel!

Inackordering

På Stall Kungskvarn finns inackorderingsplatser för hästar som tränas belöningsbaserat. Hästarna går på lösdrift och vi lägger stor vikt vid att skapa en harmonisk och konfliktfri tillvaro för dem, genom att anpassa miljön och våra rutiner i linje med hästens behov och beteendebiologi. Läs mer under fliken Inackordering!