Vår filosofi

På Stall Kungskvarn tränar vi våra hästar med positiv förstärkning. Det är en träningsmetod som bygger på att vi belönar hästen med något den tycker om – oftast mat, men ibland kli, lek eller något annat som är värdefullt för den – när den gör något bra. Vi undviker att bestraffa hästen. Istället för att vara auktoritära ledare strävar efter att fånga upp det som är bra och förstärka det. Det skapar ett positivt och tillåtande klimat där hästens kreativitet, upptäckarlust och träningsglädje väcks till liv. En starkare relation mellan häst och människa kommer av bara farten!

Vi jobbar ofta med en mekanisk klicker som verktyg, därav begreppet klickerträning. Ljudet från klickern är ett elegant sätt att förmedla information till hästen om vad vi vill att den ska göra, eller mer exakt när den har gjort rätt. Vi kallar det för ja-signal, vårt sätt att säga till hästen ”Ja! Det där var helt rätt gjort.”

Kännetecknande för Stall Kungskvarn är även att vi har ett helhetsperspektiv på hästträning förankrat i vetenskap och forskning. Vi har bland annat ett nära samarbete med hästetolog Renate Larssen och en viktig del av vår träningsfilosofi är att hästen ska ha möjlighet att leva ett gott och naturligt hästliv dygnets alla timmar. Hästarna på Kungskvarn går därför i flock på lösdrift året om, i hagar som uppmuntrar till lek och rörelse. På så sätt får de utlopp för sina grundläggande behov. Det gör dem harmoniska och fokuserade i träningen, och skapar optimala förutsättningar för att vi ska kunna ha roligt tillsammans!